Desc

ONZE VISIE

[divider height=”0″]

Stijgende kosten vragen om een alternatief

[divider height=”1″] De jaarlijks stijgende energiekosten maken inmiddels een substanteel deel uit van de vaste kosten van huishoudens en bedrijven. [divider height=”1″] Door slimmer en zuiniger met energie om te gaan en gebruik te maken van een zuinig verwarmingsystemen in combinatie met duurzaam opgewekte energie kunnen we zorgen voor een daling van deze kosten. [divider height=”1″] In Nederland wordt het grootste deel van de energiebehoefte voorzien uit gas. De toenemende kosten voor winning en afname van de beschikbare hoeveelheid van deze fossiele brandstof zorgt al jaren voor een sterk stijgende trend in de prijzen. left no-repeat;center top;; auto Desc Steeds meer mensen zoeken daarom een slimmer alternatief waarbij geen of minder afhankelijkheid is van gas in de voorziening van de energie. [divider height=”0″]

all electric wat is dat?

[divider height=”0″] All electric gaat uit van een woning of gebouw waar elektriciteit de enige energiebron is. Er zijn diverse manieren om een woning of bedrijfspand te voorzien van duurzame stroom. Denk hierbij aan zonne energie of duurzaam geproduceerde windenergie. De kern van dit concept is de onafhankelijkheid van gas. [divider height=”0″]

all electric verwarmen met infrarood verwarming

[divider height=”0″] Elektrische verwarming staat vaak nog onterecht te boek als energieonzuinig en duur. Met de huidige ontwikkeling inde techniek van met name infrarood verwarming is deze gedachte meer dan achterhaald. [divider height=”1″] Infrarood verwarming heeft juist belangrijke voordelen ten opzichte van de ouderwetse verwarmingsvormen met een C.V. ketel of andere bron in combinatie met radiatoren of vloerverwarming. [divider height=”1″] Zo is infrarood verwarming meestal juist zuiniger dan de conventionele vormen van verwarming. Daarbij kan infrarood verwarming eenvoudig per ruimte worden geregeld en is onderhoudsvrij. Infrarood verwarming kan eenvoudig zichtbaar of indien gewenst onzichtbaar worden verwerkt in uw interieur. In combinatie met een relatief lage aanschafprijs en oneindige mogelijkheden van personalisering is infrarood verwarming de verwarming voor de toekomst. [divider height=”0″]

Van gas naar infrarood verwarming

[divider height=”0″] Steeds meer mensen zijn zich bewust van de mogelijkheden en stappen al dan niet gefaseerd over op deze vorm van verwarming. Bij nieuwbouwwoningen is het eenvoudig om vanaf het ontwerp rekening te houden met infrarood verwarming. Maar juist ook voor de optimalisatie in de bestaande- en renovatiebouw biedt infrarood verwarming u enorme kansen. [divider height=”1″] Wij gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden met u door te nemen. left no-repeat;center top;; auto