Infrarood verwarming stroomverbruik

STROOMVERBRUIK


verbruik en stroomkosten berekenen


Hoe hoog is het stroomverbruik en met welke kosten moet ik bij een infrarood verwarming rekening houden is een vaak gehoorde vraag van potentiële klanten en oriënterende kopers?


Wie geintresseerd is in het verwarmen of bijverwarmen met infrarood verwarming, is ook geintresseerd in het potentiële verbruik van hun nieuwe infraroodpanelen. Bij het verwarmen met stroom kunnen de kosten met een verkeerd gekozen product snel uit de hand lopen, het is daarom belangrijk u vooraf goed te laten voorlichten over de producten en hun werking.


Wij gaan in deze uitleg uit van de aanschaf van een energiezuinige infrarood verwarming en niet van een stroom verslindend elektrisch warmtepaneel.


Bij infraroodverwarming is het relatief goed mogelijk het benodigde vermogen en bijbehorend verbruik vooraf bij toenadering te bepalen om zodoende de periodieke verbruikskosten beter te kunnen inschatten.

Stroomverbruik versus stookkosten


Hoe kleiner de vraag, des te lager de stookkosten. Dat geldt voor alle verwarmingen en natuurlijk ook bij het gebruik van infraroodverwarmingen. Bij infraroodverwarming drukken we de stookkosten uit in het verbruik van elektriciteit waarbij deze kosten er alleen zijn als er verwarmd wordt. (alleen verbuik bij warmtevraag)


Veel mensen zijn nog in de veronderstelling dat een infrarood verwarming hetzelfde is als een gewone elektrische verwarming of onzuinig elektrisch warmtepaneel. Hierdoor bestaat ten onrechte het beeld bij infrarood verwarming dat: "Verwarmen met stroom duur is". Dat is onterecht en aantoonbaar onjuist wanneer een juist gekozen infrarood verwarming op een goede manier wordt toegepast .


Op een andere pagina op deze website leggen wij u uit wat het verschil is tussen een energieverslindend elektrisch warmtepaneel en energiezuinige infrarood verwarming.


Doelmatig ingezet in combinatie met een goede thermostaat en verwarmingsplan zal het verbruik van een infrarood verwarming en daarmee ook de stroomkosten vaak positiever uitvallen dan die van een traditioneel verwarmingssysteem.


Uiteraard speelt hierbij de stroomprijs zelf een rol. Het maakt natuurlijk een verschil voor welke prijs u uw stroom koopt of dat u misschien zelf (een deel van) uw energie duurzaam opwekt met bijvoorbeeld zonnepanelen.


Stroomkosten berekenen voor infrarood verwarming


Voorafgaand aan de koop van een infrarood verwarming zoeken geintresseerden naar testen, ervaringen en prijzen. Een belangrijke rol daarbij speelt het stroomverbruik. Hoe lager de warmtevraag des te lager het stroomverbruik.


Om de stroomkosten te kunnen inschatten is het dus allereerst zinvol het verbruik van het systeem te bepalen.


Om richtwaarden voor de warmtevraag te krijgen en daarmee de mogelijkheid het verbruik van de infrarood verwarming ongeveer te kunnen inschatten zijn verschillende maten en andere factoren met betrekking tot de te verwarmen ruimte van invloed:


De kameroppervlakte De plafondhoogte Het aantal buitenmuren/ tussenmuren De isolatiewaarde van, en de gebruikte bouwmaterialen van het gebouw of de ruimte Toegepaste isolatie van ramen, deuren, evenals bijvoorbeeld na-isolatie van vloeren en wanden De aangenomen buitentemperatuur en de gewenste kamer/ comfort temperatuur


Voorbeeldberekening infrarood verwarming als hoofd verwarming in een eengezins woning:


Voor het berekenen van de warmtevraag en daarmee het benodigd thermisch vermogen aan infrarood verwarming van een kleine woning met een gemiddelde isolatiewaarde en 100 vierkante meter te verwarmen kameroppervlakte. Vooropgesteld is: Warmtevraag van gemiddeld 60 Watt per vierkante meter, bij een plafondhoogte van 3 meter. Voor het gemiddelde aantal verwarmingsuren wordt in totaal 1620 uur per jaar genomen (180 dagen 9 uren per dag).


De berekening voor het benodigde thermisch vermogen met bijbehorend verbruikswattage van de infrarood verwarming is dan:


100 m2 x 60 W/m2 x 1620 h = 9.720.000 Watt benodigd thermisch vermogen Om van Watt naar Kilowatt te komen, wordt de uitkomst: 9.720.000 door 1.000 gedeeld. Het benodigde wattage in dit voorbeeldhuis is dan 9.720 Kilowatt/uur.


Om aan de stroomkosten behorend bij dit verbruik te komen, vermenigvuldigt men het Kilowatt/uur verbruik met de stroomprijs per kWh. Aangenomen dat de stroomprijs is 0,21 Euro/kWh volgt hieruit: 9.720 kWh x 0,21 Euro = 2.041,- Euro De stroomkosten voor het verbruik van de infrarood verwarming van 9.720 Kilowatt/uur bedraagt daarmee ongeveer € 2,041 Euro per jaar.


De oplettende lezer zal zijn opgevallen dat in dit voorbeeld is uitgegaan van een infrarood verwarming die constant (9 uur per dag 180 dagen per jaar) volledig aan staat. De temperatuur loopt dan gedurende 9 uren alleen maar op zonder enige regeling. Dat is de reden dan het verstandig is een infrarood verwarming te gebruiken in combinatie met een thermostaat. De thermostaat zal immers gaan sturen op behaalde gewenste temperaturen in de ruimte.
Wanneer na een aantal uren een kamer op gewenste temperatuur is, gaat de thermostaat zorgen voor een constante temperatuur door gedurende een uur verdeeld over perioden aan- en uit te schakelen. Hierdoor blijft de temperatuur constant en verlagen de verbuikskosten.


Gemiddeld is bij het gebruik van infrarood verwarming met een thermostaat 40% van het geplaatste vermogen het daadwerkelijke uurverbruik in stroomkosten. Door de thermostaat staat het paneel immers niet 9 uur lang aan.


Een gecorrigeerde berekening conform bovenstaand fictief voorbeeld is dan als volgt:


100 m2 x 60 W/m2 x 40% x 1620 h = 3.888.000 Watt/uur Om van Watt naar Kilowatt te komen, wordt de uitkomst: 3.888.000 door 1.000 gedeeld. Het benodigde vermogen in dit voorbeeldhuis is dan 3.888 Kilowatt/uur.


Om aan de stroomkosten behorend bij dit gecorrigeerde verbruik te komen, vermenigvuldigt men het Kilowatt/uur met de stroomprijs per kWh. Bij de eerder aangenomen stroomprijs van 0,21 Euro/kWh volgt hieruit: 3.888 kWh x 0,21 Euro = 816,48,- Euro De stroomkosten voor het gebruik van de infrarood verwarming van 3.888 Kilowatt/uur bedraagt daarmee ongeveer € 816,48 Euro per jaar.


De positie van uw nieuwe infrarood verwarming bepaalt mede de verbruikskosten


Anders dan bijvoorbeeld centrale verwarming waarbij eigenlijk alleen de grootte van de kamer een belangrijke factor is, komt het bij stralingswarmte ook neer op de indeling van de kamers en waar de infraroodpanelen geplaatst worden. Hierbij kan het soms zinvoller zijn, meerdere infrarood panelen met een lager wattage aan te brengen, dan minder met een groter vermogen. De te verwarmen ruimte wordt hierdoor dan gelijkmatiger voorzien van stralingswarmte. Vraag onze specialisten naar de beste indeling in uw project en laat u hierover goed voorlichten.


Ook de omgeving en plaats van ophanging (plafond, wand, vrijstaand etc.) zijn van belang. De warmtestralen mogen niet worden belemmerd door bijvoorbeeld een hoge kast of ander object anders kan er een ongunstige warmteafgifte ontstaan die het verbruik of comfort negatief beinvloedt.


Verbruik van uw infraroodverwarming systeem laten berekenen


Voor een nauwkeurige berekening per individueel geval is het raadzaam onze energieconsultant of infraroodspecialist te raadplegen. Hij of zij zal de individuele voorwaarden en omstandigheden nauwkeurig bekijken en tot een indicatieve berekening komen. Daar waar mogelijk zullen in dit advies ook aanbevelingen worden gedaan om het warmteverbruik te reduceren.


Omdat de verwarmingsduur en het vermogen per project sterk kunnen verschillen is het raadzaam uw individuele voorwaarden en behoeften voor de aankoop van de infrarood verwarming door onze vakmensen te laten beoordelen.


Met de resultaten kunnen dan nauwkeurigere uitspraken gedaan worden betreffende de opwarmtijd, het benodigde vermogen en het aantal infraroodpanelen. Ook kan dan een nauwkeuriger stroomverbruik van uw infrarood verwarming worden geprognotiseerd.